Euregionaal Sportservicepunt

Het grensoverschrijdende Sportservicepunt Euregiosport biedt informatie-en adviesservice die verleend wordt door de Europäische Akademie des Sports en Sport Support Twente. Beide organisaties werken nauw samen om euregionale sportservice te verlenen aan de bewoners in het Euregiogebied.

Doelen en Taken

De volledige inbedding van de sport binnen het voortschrijdende euregionale integratieproces.

Als grootste burgeraktiviteit beschikt de Sport over vele mogelijkheden om mee te werken aan de totstandkoming van dit integratieproces. Het grensoverschrijdende sportservicepunt neemt deze uitdaging aan.

Door ons veelzijdig aanbod van aktiviteiten dragen wij bij aan een sociale sportvriendelijk en levensvatbare grensregio.

Het grensoverschrijdende sportservicepunt richt zich in eerste instantie op regionale en lokale samenwerkingsverbanden, die het regionale integratieproces kunnen bevorderen.

Het grensoverschrijdende sportservicepunt stelt zich ondermeer tot taak ...

-

Uitvoering en coordinatie van gezamenlijk initiatieven en wedstrijden op het gebied van grensoverschrijdende sport, waarbij de nadruk ligt op verenigings- en schoolsport;

-

Het realiseren van een Sportdatabank op Euregiosport.eu, om een snelle betrouwbare alsmede direkte uitwisseling tussen partners in de sport te realiseren;

-

Ontwikkeling en ondersteuning van Trendsporten in het grensgebied;

-

Ontwikkelling en ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van talentontwikkeling.

Lokale navigatie

Niveau omhoog

Sponsoren

   

Euregio (NL)

Wevolve