Ondersteunende gemeenten

De overheid vindt sport belangrijk. Niet alleen omdat het een populaire manier van vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat sport een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Meer dan tien miljoen Nederlanders beoefenen één of meer sporten: bij één van de 29.000 sportverenigingen, 1800 fitnesscentra en sportscholen of gewoon zelf, in ongeorganiseerd verband. Bij de sportverenigingen zijn ongeveer 1,2 miljoen vrijwilligers actief. En de publieke belangstelling voor sport bij evenementen en op de televisie is enorm.

Sport en bewegen verbeteren de gezondheid, sport vergroot de samenhang in en de binding met de maatschappij en (top)sport is een bron van nationale trots en uitstraling. Daarnaast wil de overheid de negatieve verschijnselen in en om de sport -zoals blessures, dopinggebruik en vandalisme- zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan.

Het Olympisch Netwerk Twente tracht, als onafhanklijke non-profit-organisatie, in lijn met het hierboven vermelde standpunt van het Min van VWS (http://www.minvws.nl/dossiers/sport/default.asp) haar expertise en netwerk ter beschikking te stellen van de gemeenten in de regio. Als tegenprestatie vraagt zij van de gemeenten een bijdrage van 0,10 eurocent per inwoner.

De volgende gemeenten hebben zich al bereid verklaard het Olympisch netwerk te ondersteunen in haar aktiviteiten.

Enschede

Dinkelland

Hardenberg

Hellendoorn

Hengelo

Rijssen-Holten

Euregio (NL)

Wevolve